Tag: Części stałe

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

,,Chwała na wysokości Bogu”

Chwała na wysokości Bogu – „to starochrześcijański i czcigodny hymn, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka. Hymnu tego nie można zastępować innym tekstem”. Takie jednoznaczne wskazanie odnajdujemy w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego (nr 53). Dlaczego ten hymn jest tak szczególny? I dlaczego nie wolno go zastępować…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę