Tag: Dzieło XVII-wieczne

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wstęp – ,,Liturgia, albo Mszy św. opisanie na trzy części rozłożone”

Którzy o [tych] rzeczach z baczeniem mówią, zebranie ich zwykli dzielić na te cztery tytuły, albo pytania: Jeśli jest…, co jest?, jaka jest?, dlaczego jest? Te pytania [obejmują] wszystkie rzeczy. Aczkolwiek w naszych łacińskich naukach, chrystologią nazywamy [nauki] o Ofierze albo Mszy […]. Dlatego teraz umyślnie pragnąłem przed siebie wyłożyć wszystkie sprawy Mszy świętej, do których także Chrześcijanin należy. Gdyż ta cześć, w której sprawuje się poświęcenie i ofiara, samym tylko kapłanom do rozumienia się podaje.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę