Tag: formacja

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ecclesia orans

Już na na samym progu Dziejów Apostolskich napotykamy na Kościół modlący się: uprasza zesłanie Ducha św. (Dz 1, 14), porwany charyzmatycznym upojeniem umacnia się modlitwą na męczeństwo (Dz 4, 24), czuwa modląc się u drzwi Piotrowego więzienia (Dz 12, 5), wieńcem nieprzerwanym modlitw okala tajemnicę łamania chleba tworząc w ten sposób swoją liturgię (Dz 2, 42-46). Jako Oranta pojawia się Kościół Pierwotny…
Dowiedz się więcej

Pius XI o znaczeniu liturgii

12 grudnia 1935 r. papież Pius XI przyjął na audiencji opata Bernarda Capelle z opactwa Mont César w Lowanium (Belgia). Opat prosił Ojca św. o podanie dyrektyw i o słowa zachęty dla dzieła liturgicznego, które w Belgii ma wielu zapalonych zwolenników i propagatorów.Papież na powyższą prośbę odpowiedział następująco:„Obecnie wszędzie (wierni) zajmują się liturgią, ale nie zawsze tak, jak potrzeba i wedle Naszych życzeń. Kładzie się bowiem często…
Dowiedz się więcej

Zwrócenie uwagi na człowieka w liturgii – Antropologia liturgiczna

Przyglądając się różnym dokumentom kościelnym, spośród których należy wymienić chociażby wytyczne dotyczące liturgii z udziałem dzieci, można zastanawiać się, jaką rolę odgrywa człowiek w liturgii. To pytanie jest o tyle ważne, o ile dotyczy przecież każdego wierzącego, biorącego udział w celebracji liturgicznej. W poniższym artykule zostanie zatem przedstawiona kwestia ,,miejsca” człowieka w akcie liturgicznym, a więc antropologii liturgicznej. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) zaczęto kłaść dość duży nacisk…
Dowiedz się więcej

Funkcje wiernych świeckich w liturgii Mszy świętej

Poniższa publikacja dotyczyć będzie zagadnienia czynności, które wypełniają w zastępstwie akolitów wierni świeccy. Przedmiotem wyjścia rozważań autora będzie oczywiście  tekst Konstytucji o Liturgii Świętej, w której zostało napisane: ,,Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną”[1].Co prawda, już od 1588 roku świeccy mogą służyć przy ołtarzu, lecz dopiero od ponad pięćdziesięciu lat powierza się im ogrom funkcji, o których w renesansie nawet nie słyszano. Dlatego w tej publikacji zostaną…
Dowiedz się więcej

Posługa lektoratu i akolitatu po reformie święceń niższych i subdiakonatu

* UWAGA: TEKST ZOSTAŁY NAPISANY PRZED WPROWADZENIEM W ŻYCIE KOŚCIOŁA POSŁUGI KATECHISTY ORAZ RÓWNOLEGLE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE KOŚCIOŁA POSŁUG LEKTORATU I AKOLITATU DLA KOBIET * Posługa lektora jest najstarszym znanym urzędem w liturgii w Kościoła. Już św. Justyn w II. wzmiankuje, że któryś z wiernych odczytywał Pisma podczas niedzielnej celebracji[1]. Taką samą funkcję wykonują dzisiejsi ministranci czy nawet osoby z ludu, które…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę