Tag: hierarchia anielska

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

,,Sanctus, Sanctus, Sanctus” – Początek Tajemnicy

W Księdze proroka Izajasza zostało napisane: ,,ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynie. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: <<Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały>>. Od głosu tego, który wołał zadrgały futryny…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę