Tag: III prefacja zwykła

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Prefacje Mszału Kartuskiego – III zwykła

III PRAEFATIO PER ANNUMVere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi, sancte Pater, semper et ubíque grátias ágere per Fílium dilectiónis tuæ Iesum Christum, Verbum tuum per quod cuncta fecísti, quem misísti nobis Salvatórem et Redemptórem, incarnátum de Spíritu Sancto et ex Vírgine natum.Qui voluntátem tuam adímplens et pópulum tibi sanctum acquírens, exténdit manus cum paterétur, ut mortem sólveret et resurrectiónem manif…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę