Tag: Introit IV Niedzieli Adwentu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Introit IV Niedzieli Adwentu

Ant. (Iz 45,8)Roráte, cœli, désuper,et nubes pluant justum:aperiátur terra,et gérminet SalvatóremPs. (18,2)Cœli enárrant glóriam Dei:et ópera mánuum ejusannúntiat firmaméntum.Ant. (Iz 45, 8)Niebiosa, spuśćcie rosę z góry,a obłoki niech zleją z deszczem sprawiedliwego:niech się otworzy ziemiai zrodzi Zbawiciela.Ps. (18, 2)Niebiosa głoszą chwałę Boga,dzieło rąk Jegoobwieszcza nieboskłon.TEKSTIzajasz w 45 rozdziale przytacza słowa, jakie Pan skierował do Cyrusa, którego zamierzał ustanowić Pomazańcem Pańskim dla ocalenia ludu i odbudowania miasta i świątyni. Patrząc na Cyrusa, zbawiciela…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę