Tag: Język narodowy

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Msza św. w rycie rzymskim nie była sprawowana podczas Soboru w języku łacińskim – Rozważania o liturgii

Dzień 12 listopada 1962 r. rozpoczął się od wielkiego zdziwienia zdecydowanej większości ojców soborowych. Msza św. na początku soborowego zgromadzenia nie została odprawiona po łacinie, lecz w języku cerkiewno-słowiańskim, którym posługiwano się wtedy w siedmiu diecezjach w Chorwacji. W tym dniu większość ojców soborowych po raz pierwszy przeżywała Mszę św. rzymską sprawowaną w języku innym niż łaciński.  Melchicki arcybiskup Neophytos Edelby zantował przy tym w swoim dzienniku takie słowa: To wywarło wielkie…
Dowiedz się więcej

Pierwsze zgody na używanie języka narodowego dla Europy – 1964-1965 r.

Od kwietnia 1964 r. Consilium wydawało odpowiednie dekrety dla poszczególnych krajów europejskich, których podstawą były życzenia biskupów konkretnych państw, wynikłe podczas obrad posiedzeń Konferencji Episkopatów. Dekrety, które były wydawane przez Consilium, zawierały w sobie przede wszystkim uporządkowanie nowych wytycznych pod względem konkretnego aspektu liturgii, do którego się odnosiły. W ten sposób zebrano w jedno wszystkie zapiski poprzednich dokumentów nt. używania języka narodowego w liturgii, stwierdzając na mocy Decretum typicum, że można go używać:…
Dowiedz się więcej

Pierwsze posoborowe zmiany względem liturgii mszalnej – Rok 1965

Każdy badacz historii liturgii wie, że posoborowa odnowa liturgiczna była dla Kościoła bardzo istotna. Pierwszym widocznym znakiem dokonywanych reform był tzw. ryt przejściowy, który swoją nazwę bierze od tego, że liturgia pomiędzy 1965 a 1969 r. była odmienna zarówno od starej liturgii (sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 r.), jak też od nowej liturgii (sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1969/70 r.). Pada zatem pytanie: jak ona wyglądała?…
Dowiedz się więcej

Odczytać Sobór na nowo – Refleksja nad trzema wybranymi notami Konstytucji o Liturgii Świętej

Sobór Watykański II (1962-1965), którego obrady rozpoczęły się sześćdziesiąt lat temu, jest tematem często wzmiankowanym i poruszanym. Nic w tym dziwnego, wszak to, co się wówczas dokonało było i jest czymś bardzo ważnym w życiu Kościoła. Jeśli mówi się, że liturgia jest tą celebracją, w której Kościół objawia się w całej swej pełni, to reforma liturgii – dokonana po tymże soborze – była więc czymś bardzo istotnym dla całego Kościoła.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę