Tag: Liturgia uroczysta

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Refleksja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nt. szczególnie uroczystych liturgii

W 2007 r. światło dzienne ujrzała refleksja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na temat szczególnie uroczystych celebracji, sprawowanych w Kościele. Choć siedem lat później światło dzienne ujrzał spracjalny dokument, będący “przewodnikiem” po takich liturgiach (zarówno od strony ich przygotowania, jak i celebrowania), to jednak treść refleksji Kongregacji nie traci na wartości. Niniejsza publikacja ma więc za cel przedstawienie głównych założeń relfeksji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na ten temat.Synod…
Dowiedz się więcej

Uroczysta celebracja Mszy świętej – O czym należy pamiętać?

W życiu każdej diecezji da się wyszczególnić uroczyste celebracje, sprawowane w związku z udzieleniem święceń, dniami młodzieży, jubileuszem konkretnych parafii, ingresem nowego biskupa do katedry itd. Wszystkie te liturgie niejako ipsa per se są szczególnie uroczyście celebrowane, a w każdym razie powinny być w ten sposób sprawowane. Nierzadko przy okazji takich celebracji zapomina się o normach, wydawanych przez odpowiednie organy (lokalne, krajowe lub ogólno kościelne), ustalających pewien…
Dowiedz się więcej

Czynności lektora, akolity i diakona w liturgii Mszy św. Zwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

Dzisiejsze prawodawstwo liturgiczne uwzględnia szczególną rolę lektora, akolity i diakona w celebracji Mszy świętej. Warto sobie zobrazować ich funkcje na przykładzie kilku wariantów Mszy świętej: (1.) liturgii sprawowanej przez biskupa w sposób uroczysty, (2.) liturgii sprawowanej przez prezbitera w sposób uroczysty, (3.) liturgii sprawowanej przez prezbitera bez diakona, lektora i akolity oraz (4.) liturgii sprawowanej z tylko jednym usługującym. Liturgia sprawowana przez biskupa w sposób uroczysty Wzorcową formą liturgii Mszy…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę