Tag: Liturgikon

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wspominanie imion świętych w rycie bizantyjskim

Wstęp Święci są częścią Kościoła niebiańskiego, są bliżej Boga, niż my, będący częścią Kościoła ziemskiego. Jest to jednak jeden Kościół, co wyraża się w żywym kontakcie ze świętymi i wspominaniem ich imion. Wiele hymnów i modlitw jest im poświęconych, aczkolwiek w tym artykule postaram się przybliżyć wymienianie imion świętych na nabożeństwach rytu bizantyjskiego. Zachód nazywa to dyptychami – tymczasem na Wschodzie dyptychy w kontekście liturgicznym to imiona biskupów żyjących obecnie…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę