Tag: NMP Bolesnej

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Introit na święto Matki Bożej Bolesnej

,,Stabant iuxta Crucem Iesu Mater eius, et soror Matris eius, María Cléophæ, et Salóme et María Magdaléne. Múlier, ecce fílius tuus: dixit Iesus; ad discípulum autem: Ecce Mater tua” (J 19, 25- 27). (,,Pod krzyżem Jezusowym stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa i Salome, oraz Maria Magdalena. Niewiasto, oto syn Twój, rzekł Jezus, a potem uczniowi: Oto Matka twoja”.)…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę