Tag: Nona

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Adwent w liturgii Kościoła na przykładzie tekstów starego Brewiarza Rzymskiego

Veníte, et ascendámus ad montem Dómini, et ad domum Dei Iacob, et docébit nos vias suas, et ambulábimus in sémitis eius; quia de Sion exibit lex, et verbum Dómini de Ierúsalem (Iz 2, 3) Powyższy fragment Księgi Izajasza jest przypisany do capitulum czasu Adwentu w częściach specjalnych Breviarium Romanum z 1960 r., a także do czytania podczas jutrzni w poniedziałek po I Niedzieli Adwentu w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Słowa te wprowadzają modlącego się w nowy…
Dowiedz się więcej

Przesłanie Capitulum brewiarzowego niedzieli ostatniego tygodnia roku liturgicznego w Collectarium Wawelianum ante 1526

Przeżywając ostatni tydzień roku liturgicznego, który jest dość mocno ukierunkowany na eschatologię, czego przykład widnieje, chociażby w czytaniach mszalnych proklamowanych w tym okresie w czasie Mszy św. w nowym rycie rzymskim (lekcje z Apokalipsy św. Jana lub proroctwa Daniela), warto przygotować się do przeżywania Adwentu, który rozpocznie się już za kilka dni[1]. Wyraźne nawiązanie do nadchodzącego nowego okresu liturgicznego jest widoczne w capitulum ostatniej niedzieli tygodnia liturgicznego (Dominica vicesima…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę