Tag: Obrzęd ślubów zakonnic

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Msza św. z obrzędem złożenia wieczystych ślubów zakonnic – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej złączonej z obrzędem wieczystych ślubów zakonnych, pragniemy przypomnieć, że:1. Profesja zakonna winna odbywać się w Niedzielę lub Uroczystość Pańską, albo w któreś Święto Najśw. Maryi Panny lub świętych zakonników (KPK, kan. 657).2. Liturgii winien przewodniczyć biskup (CE, nr 787).3. Msza święta z obrzędem profesji wieczystej, może być sprawowana z formularza Pierwszej Mszy św. w dniu wieczystych…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę