Tag: Obrzęd święceń diakonatu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzędy święceń diakonatu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii święceń diakonatu, przypominamy, że: Obrzęd święceń winien odbywać się w kościele katedralnym lub w kościele, z którego pochodzi kandydat/kandydaci lub – w przypadku święcenia mnichów czy zakonników – kościół klasztorny (DOEPD, nr 182). Dniem święceń jest przede wszystkim niedziela lub święto. Nie wyklucza się bynajmniej innych dni, za wyjątkiem Triduum Paschalnego, Środy Popielcowej, Wielkiego Tygodnia oraz Wspomnienia wszystkich wiernych…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę