Tag: Obrzędy Komunii św.

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Jaka jest łaska sakramentalna Komunii św.?

Sakramenty św. udzielają nam prócz łaski uświęcającej (lub pomnożenia jej) tzw. łaskę sakramentalną. Niełatwą jest rzeczą określić dokładnie, co to jest łaska sakramentalna. Bez wątpienia polega ona na pewnej mocy, jaka dochodzi do łaski uświęcającej, kiedy ją przyjmujemy przez sakrament. Chrystus bowiem ustanowił sakramenty św. w tym celu, by przez nie łaska płynęła z Jego św. Człowieczeństwa do dusz naszych z szczególną mocą, odpowiadającą zadaniu, jakie poszczególne sakramenty mają spełnić w naszym życiu…
Dowiedz się więcej

,,Ojcze nasz” czy ,,Ojcze mój”?

Gdy bierzemy udział w Mszy świętej, zdarza się, że jesteśmy świadkami, jak niektórzy z uczestników zgromadzenia liturgicznego w trakcie wspólnie odmawianej modlitwy „Ojcze nasz”, naśladując niejako kapłana, również mają ręce rozłożone i wzniesione do Boga. Może się wówczas pojawić pytanie: Czy taka postawa jest dopuszczalna? Czy została przyjęta w Kościele?Sprawowanie sakramentów, w tym także Eucharystii, jest w Kościele obwarowane przepisami prawnymi. Nie dlatego, aby uczynić z liturgii skostniałą strukturę,…
Dowiedz się więcej

Chrystusowy znak pokoju

Papież Benedykt XVI –nazywany przez niektórych Mozartem wśród teologów – w adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis zwrócił uwagę czytelników między innymi na obecny podczas każdej Mszy Świętej obrzęd przekazania znaku pokoju. Napisał, że ma on wielką wartość, zważywszy, że obecne czasy są bardzo obciążone konfliktami. Dlatego zachęcał, aby uczestnicy liturgii – kierowali się bardziej świadomie ku Jezusowi Chrystusowi, który jest pokojem (por. Ef 2, 14). A w konsekwencji umocnieni…
Dowiedz się więcej

O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy Świętej

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział piąty – O głupim urąganiu heretyckim ceremoniom Mszy ŚwiętejOpisując to, przyszła mi na pamięć jedna kwestia lub pytanie, które zadał mi przed kilkoma laty jeden heretyk ariański:,,Czemu w waszych księgach papieskich, Durandus i inni mówią o wszystkich rzeczach, które podczas waszego nabożeństwa się wydarzają tak, że nawet furtkę kościelną opisują, zaniedbując przy tym jednak, co jest przyczyną tego, że waszego księdza…
Dowiedz się więcej

,,Agnus Dei” – aklamacja towarzysząca Zmartwychwstałemu

,,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem” Wprowadzenie W śpiewach liturgii Kościoła wyróżnia się dwa nurty – prąd własny i towarzyszący. O ile poprzednie modlitwy (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus) stanowiły osobny lub własny element liturgii, o tyle śpiew Agnus Dei towarzyszy konkretnemu…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę