Tag: Ofiary

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Co można nieść w procesji z darami?

Kategorie darów Kształt procesji z darami określa Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego: Następnie przynosi się dary na ofiarę: godne uznania jest, jeśli wierni przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich kapłan albo diakon, aby je następnie złożyć na ołtarzu. Chociaż wierni tak jak dawniej nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie. Pożądane jest…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę