Tag: Ojcowie Kościoła o kapłaństwie

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Święcenia kapłańskie

Dzisiejszy artykuł jest zwieńczeniem serii o siedmiu stopniach święceń. Święcenia kapłańskie są sakramentem wyciskającym znamię Ducha Świętego. W tym szczeblu znajdują się dwa stopnie – prezbiterat i biskupstwo. Niegdyś nie było (znanego dzisiaj) święcenia episkopatu, lecz był obrzęd zwany sakrą/konsekracją biskupią. W tym artykule zawarto informacje o święceniach kapłańskich w podobnym schemacie, w jakim opisywano poprzednie stopnie święceń.Pierwszym kapłanem, który sprawował ofiarę Bogu był Aaron. Owszem,…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę