Tag: Okres Narodzenia Pańskiego

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Święto Chrztu Pańskiego

Ostatnim obchodem Okresu Narodzenia Pańskiego jest dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego. Chrystus zostaje ochrzczony przez Jana w Jordanie i rozpoczyna swoją zbawczą misję. Jan dostrzegł w Nim oczekiwanego Mesjasza, a czy my jesteśmy to dzisiaj uczynić? Teraz jest dobry moment, aby zastanowić się, czy w liturgii dostrzegamy Boga, którym się karmimy i którego słyszymy.Przez Chrystusa zanieśmy Ojcu nasze prośby i błagania:Ojcze, prosimy Cię za kapłanami i diakonami, aby stale wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…Ojcze,…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę