Tag: Okres Wielkanocny

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Przeżywamy dzisiaj ostatni dzień Okresu Wielkanocnego. Oto wszystko się spełniło: Chrystus umarł, zmarłtwychwstał, wniebowstąpił i wylał na swych uczniów zapowiadanego Parakleta. Duch Święty jest zsyłany na wiernych podczas każdej liturgii mszalnej. To właśnie Jego mocą zostaną za chwilę uświęcone dary, składane w ofierze. Podczas modlitwy eucharystycznej kapłan wyciągnie bowiem ręce nad chlebem i winym, prosząc Boga, aby Duch Święty uświęcił ten chleb i to wino.…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w dzień Zesłania Ducha Świętego, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).Odmawia się Chwała i Wierzę (MR, s. 239).Występuje sekwencja do Ducha Świętego, podczas której zajmuje się postawę siedzącą (IGMR, nr 64).Prefacją mszalną jest prefacja o Zesłaniu Ducha Świętego (nr 27).Preferowaną modlitwą eucharystyczną jest I kanon mszalny (IGMR, nr 365a).Do słów rozesłania dodaje się podwójne ,,Alleluja” (MR, s. 240).Można udzielić…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Świętujemy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Już za tydzień będziemy radowali się ze spełnienia obietnicy – Zesłania Ducha Świętego. Liturgia dzisiejszej Uroczystości ukazuje nam to, co Chrystus zdziałał wśród ludu. Pełni wdzięczności za otrzymane dary, uczestniczymy w tej Najświętszej Ofierze.Przez Chrystusa, który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, przedstawmy dobremu Bogu nasze potrzeby i prośby:Boże, prosimy Cię za ochrzocznych, aby odkrywali pełnię łask we wspólnocie Kościoła i w życiu sakramentalnym.…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – VI Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Ewangelia zapowiada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, poprzedzoną Uroczystościa Wniebowstąpienia Pańskiego. Powoli zmierzamy bowiem do kresu Okresu Wielkanocnego. Dzisiejsza liturgia uświadamia nam, że to, co dokonało się dawniej, aktualizuje się również dzisiaj, między innymi w świętych obrzędach. Dlatego uczestnicząc w tej Najświętszej Ofierze, pamiętajmy o tym, że poszczególne jej części są uaktualnieniem poszczególnych elementów historii zbawienia, które celebrujemy.Bogu Ojcu, który wraz z Synem i Duchem chce w nas…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – V Niedziela Wielkanocna

Pierwsza lekcja mszalna V Niedzieli Wielkanocnej wskazuje nam, że Bóg działa przez ludzi – tych, których powołał. Dzięki kapłanowi, który użycza swego ciała Bogu, Ten dokonuje ofiary eucharystycznej. Pełni wdzięczności za ten wielki dar, w którym wspominamy zbawienne zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, uczestniczmy w tej świętej ofierzeBogu, który pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary, złóżmy nasze pokorne prośby:Użycz, Panie, pasterzom Kościoła Twoich darów, aby zawsze miłowali Ciebie…
Czytaj dalej

O straconej szansie, czyli o czytaniach w ferie okresu Wielkanocnego

Pustki liturgiczneZaskakiwać może, że w najstarszym rzymskim Lekcjonarzu z Wurzburga z VII/VIII wieku brakuje rozbudowanego zestawu czytań na ferie okresu po Niedzieli Białej. Jest to dosyć zaskakujące, bo zestawy takich czytań już istniały na środy i piątki po Epifanii oraz po Zesłaniu Ducha Świętego (o Wielkim Poście nie wspominając). Natomiast w Okresie Wielkanocnym jest wyraźna pustka. Jedynie w pierwszym tygodniu po Oktawie Wielkanocy są przypisane na środę, piątek i sobotę czytania, a po Niedzieli Dobrego Pasterza są czytania jedynie…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – IV Niedziela Wielkanocna

Kolejna niedziela wielkanocna uświadamia nam, jak wielką łaskę zyskaliśmy od Boga, gdy zostaliśmy odkupieni z grzechów. Dzisiejsze drugie czytanie ukazuje nam cel naszej wiary – zbawienie dusz. Dlatego uczestnicząc w tej świętej liturgii, złóżmy dziękczynienie Bogu za to, co dla nas dokonał, iż nawet Swego Syna za nas wydał.Bogu, który nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i miał życie, złóżmy nasze prośby:Prosimy Cię Boże za Kościół święty, abyś…
Czytaj dalej

O straconej szansie, czyli o czytaniach w ferie okresu Wielkanocnego

Część I – O Okresie WielkanocnymW dyskusjach nad egzystencją starego i nowego rytu rzymskiego często podnoszonym tematem jest kwestia tak zwanego „wspólnego ubogacania się” obu form rytu rzymskiego. Wiele słów napisano na temat wpływu liturgii trydenckiej na NOM w formie estetycznej i duchowości (czy to wiernych czy kapłanów). Jednak kwestią otwartą pozostaje to, w jaki sposób ma wyglądać wpływ Mszału św. Pawła VI na Vetus Ordo. Obecnie głosy zwolenników tak zwanej „reformy reformy”…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość NMP Królowej Polski

Dzisiejsza Uroczystość jest obchodem liturgicznym ku czci naszej Królowej – Maryi. To właśnie Ją wybrali sobie nasi przodkowie za Matkę i Orędowniczkę. Kierujmy zatem nasze dziękczynienie za wszelkie łaski od Niej uzyskane tak w naszym życiu, jak i w historii Polski, ofiarowując tę Mszę świętą na Jej cześć i chwałę.Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, prośmy Boga w naszych intencjach:Przez wstawiennictwo Tej, która podtrzymała wiarę, prosimy Cię Boże za cały Kościół święty, aby jego wiara…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – III Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsze drugie czytanie mszalne ukazuje nam liturgię niebieską, w której Baranek otrzymuje cześć i chwałę od wszelkiego stworzenia. Pomni na to, że bierzemy udział w transcendentnym wydarzeniu, łączącym nas z mieszkańcami nieba, wespół z którymi możemy składać Mu chwałę, złóżmy nasze dziękczynienie, czyli Eucharystię, Trójjedynemu Bogu.Wołajmy do wszechmogącego Boga w naszych potrzebach:Prosimy Cię Boże, abyś uświęcił papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata i duchowieństwo, aby głoszone przez nich słowo, trafiało…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę