Tag: Ostatnia Ewangelia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

O zakończeniu Mszy Św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ewangelii św. Jana

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział szósty – O zakończeniu Mszy Św., błogosławieństwie kapłańskim oraz o odczytaniu Ewangelii św. JanaMsza Święta kończy się dziękczynieniem przez modlitwy, które nazywają się ,,Complandae”, a których ilość jest zróżnicowana pod względem czasu i rodzaju nabożeństwa. Modlitwa ta jest dostosowana do poprzednich oracji zmiennych – kolekty i sekrety. Następnie kapłan pozwala ludziom odejść, gdy odwróciwszy się do ludu, co w liturgii uroczystej czyni diakon, wygłasza: ,,Ite Missa…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę