Tag: Ostatnia Wieczerza

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

O sprawcy Mszy św. (Cz. I, rozdz. I)

CZĘŚĆ PIERWSZACo jest Msza? Kto jest jej sprawcą? Jak się dzieli? O rzeczach należących do jej sprawowaniaRozdział pierwszy – O sprawcy Mszy św. Do pierwszego tytułu Kto ustanowił Mszę św. i kto jest jej sprawcą albo kapłanem? odpowiada się, iż jest nim Chrystus – Zbawiciel  i Wieczny Kapłan niebieski. Co się wywiodło szeroko w tłumaczeniach łacińskich ze wszelkiego Pisma św. i Doktorów świętych, a osobliwie w szóstym kazaniu z Listu do Żydów, którym tam św. Paweł…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę