Tag: Przeżywanie Dnia Pańskiego

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Dlaczego Msza święta w niedzielę?

3 marca 2021 roku minęło 1700 lat odkąd cesarz Konstantyn Wielki wydał dla całego Cesarstwa Rzymskiego dekret ustanawiający niedzielę dniem wolnym od pracy. W dokumencie, którego adresatem był Helpidiusz, sprawujący wówczas urząd prefekta Rzymu cesarz napisał:W czcigodną niedzielę [venerabilis dies solis] odpoczywać będą wszyscy sędziowie, ludność miasta i przedsiębiorstwa wszystkich branż. Ludność wiejska niech jednak uprawia rolnictwo swobodnie i bez przeszkód, gdyż często zdarza…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę