Tag: Przyklęknięcie

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała oraz Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów (Cz. II., Rozdz. IV)

CZĘŚĆ DRUGA O ceremoniach i obrzędach Mszy Świętej Rozdział czwarty – O prefacji, Poświęceniu i Ofiarowaniu Ciała oraz Krwi Pańskiej, a także o przygotowaniu darów Po kazaniu kapłan wraca do odprawiania Mszy Świętej, której właściwą część rozpoczyna od Ofiarowania. O darach składanych na ołtarzu już wcześniej dogłębnie się powiedziało. Po dokonaniu ofiarowania chleba i wina, umywa on ręce, o czym Tyrillus (dawny biskup jerozolimski), tak mówi: ,,Ręce oznaczają sprawy lub uczynki ludzkie, dlatego…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę