Tag: Ryt Jerozolimski

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Między liturgią jerozolimską a rzymską – O rycie karmelitańskim

Ważną częścią liturgicznego dziedzictwa Kościoła są ryty zakonne. Jednym z nich jest ryt karmelitański, który obecnie jest bardzo słabo rozpowszechniony i mało znany. Dlatego warto zgłębić się w informacje na temat tego rytu, a temu zagadnieniu jest właśnie poświęcona poniższa publikacja. Z historii rytu karmelitańskiego Każda liturgia ma gdzieś swoje źródło. W przypadku rytu karmelitańskiego tym źródłem jest góra Karmel, na której około XII w. powstała społeczność…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę