Tag: Śpiew z Ewangelii

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Znak krzyża na pierwsze słowa kantyków “Magnificat”, “Benedictus” i “Nunc dimittis” – Rozważania o liturgii

Na pierwsze słowa z kantyków z Ewangelii w Liturgii Godzin, tj. na Benedictus w jutrzni, Magnificat w nieszporach i Nunc dimittis w komplecie, wszyscy czynią znak krzyża.Tak jest o tym napisane w Ogólnym Wprowadzeniu do Liturgii Godzin:Następnie wykonuje się uroczyście pieśń z Ewangelii z jej własną antyfoną: w Jutrzni pieśń Zachariasza Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, a w Nieszporach pieśń Maryi Wielbi dusza moja Pana. Obie te pieśni, mające za sobą wielowiekową i powszechną tradycję Kościoła rzymskiego, wyrażają pochwałę dzieła…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę