Tag: świeccy

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Laik i liturgia

Chcąc z zainteresowaniem śledzić poniższe wywody niemieckiego pisarza o laikacie i liturgii, dobrze będzie chwilę zastanowić się nad znaczeniem, jakie my Polacy dajemy wyrażeniu „laik“. Zazwyczaj używamy słowa „laik“ w przeciwstawieniu do fachowca. Albo też „laik“ znaczy tyle, co człowiek świecki w przeciwstawieniu do duchownego, do kleru.Tymczasem autor poniższego artykułu wykazuje, że laik – co do słowa i pojęcia – ma znaczenie wprost święte, bo określa członka „laosu“, czyli ludu Bożego.Jeżeli ruch liturgiczny…
Dowiedz się więcej

Pokusa utraty jakości

Rozwój życia liturgicznego w parafii, zwłaszcza gdy znajdują się w niej duchowni i świeccy zdolni do podjęcia takiego działania, zakłada w przeważającej większości zwrócenie szczególnej uwagi na tę świętą rzeczywistość, poprzez zakup ładniejszych szat i sprzętów czy korzystanie ze skarbca modlitw i czytań nowego rytu. Jednakże bardzo często kryje się pod tym pokusa utraty jakości liturgii. Ktoś mógłby zaprotestować, mówiąc, że to się wyklucza – przecież wyżej wymienione osoby troszczą…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna

Ostatnim elementem liturgii słowa jest modlitwa powszechna (oratio universalis), w której wierni – członkowie mistycznego Ciała Chrystusa – proszą Boga o potrzebne łaski dla siebie i całego świata. Warto zatem zagłębić się w tę modlitwę, która z zasady powinna być głoszona przez wiernych.Zdaniem dzisiejszych badaczy powstanie modlitwy powszechnej nastąpiło w Starym Testamencie, gdzie taką formę próśb wykorzystywano w trakcie nabożeństwa synagogalnego[1]. Ta forma oracji bardzo szybko przeszła…
Dowiedz się więcej

Funkcja liturgiczna jako lautretyczna odpowiedź człowieka na zbawczą inicjatywę Boga

Funkcja liturgiczna (munus) będąca pewną czynnością, wykonywaną przez ogół lub poszczególnych wiernych w liturgii, jak i poza nią, jest swoistym działaniem mającym na celu spełnienie konkretnych wymagań, jakie stawia przed człowiekiem poszczególny urząd (szczególnie w przypadku posług) czy też w ogóle sam fakt bycia częścią organizmu Kościoła. Człowiek wierzący przez całe swoje życie służy Bogu, a więc spełnia pewne posłannictwo[1]. Dawniej w liturgice panowało przekonanie, że człowiek spełnia…
Dowiedz się więcej

Funkcje wiernych świeckich w liturgii Mszy świętej

Poniższa publikacja dotyczyć będzie zagadnienia czynności, które wypełniają w zastępstwie akolitów wierni świeccy. Przedmiotem wyjścia rozważań autora będzie oczywiście  tekst Konstytucji o Liturgii Świętej, w której zostało napisane: ,,Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną”[1].Co prawda, już od 1588 roku świeccy mogą służyć przy ołtarzu, lecz dopiero od ponad pięćdziesięciu lat powierza się im ogrom funkcji, o których w renesansie nawet nie słyszano. Dlatego w tej publikacji zostaną…
Dowiedz się więcej

Posługa lektoratu i akolitatu po reformie święceń niższych i subdiakonatu

* UWAGA: TEKST ZOSTAŁY NAPISANY PRZED WPROWADZENIEM W ŻYCIE KOŚCIOŁA POSŁUGI KATECHISTY ORAZ RÓWNOLEGLE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE KOŚCIOŁA POSŁUG LEKTORATU I AKOLITATU DLA KOBIET * Posługa lektora jest najstarszym znanym urzędem w liturgii w Kościoła. Już św. Justyn w II. wzmiankuje, że któryś z wiernych odczytywał Pisma podczas niedzielnej celebracji[1]. Taką samą funkcję wykonują dzisiejsi ministranci czy nawet osoby z ludu, które…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę