Tag: Symbol

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Symbolika popiołu

Pouczenie na Środę Popielcową, umieszone w mszale tak brzmi:,,Przed Mszą św. błogosławi się dziś popiół ze (spalonych) gałązek oliwnych lub innych drzew poprzedniego roku (w niedzielę Palmową) poświęconych”.Już w tym zestawieniu popiołu z plamami, które były oznaką tryumfu i zwycięstwa, tkwi pojęcie nicości i znikomości rzeczy światowych, nawet sławy i szczytów.Po skończonych modlitwach i po poświęceniu popiołu, Kościół posypuje głowy wiernych z tymi strasznymi, a jednak prawdziwymi słowami: Memento, homo, quia…
Dowiedz się więcej

Spotkać się przy jednym ołtarzu

Szczególnym miejscem w przestrzeni każdego kościoła i kaplicy jest ołtarz, na którym uobecnia się, czyli aktualizuje ofiara krzyża (OWMR 296). Powinien być on ustawiony w taki sposób, aby rzeczywiście stanowił ośrodek, ku któremu spontanicznie zwracać się będzie uwaga całego zgromadzenia wiernych (OWMR 299). Gdy kapłan na początku liturgii przybędzie do prezbiterium, to następuje dosyć krótki, ale jakże wymowny obrzęd pozdrowienia ołtarza. W tradycji Kościołów Wschodnich jest on znacznie rozubudowany, a przez to bardziej…
Dowiedz się więcej

Symbolika światła

Punktem wyjścia dla zrozumienia światła jako symbolu liturgicznego niech będzie cudowna Przemiana Chrystusa na oczach uczniów, dokonana na Górze Tabor – zapowiedź przyszłej  chwały Chrystusa oraz tej chwały, którą otrzymają Jego umiłowani uczniowie. Wśród licznych symboli chętnie wykorzystywanych przez Kościół w sprawowaniu obrzędów liturgicznych, światło jest symbolem bardzo ważnym, można rzec więcej: kluczowym. Liturgia nie jest odprawiana w ciemności, lecz w miejscach oświetlonych, jasnych (choć rzecz…
Dowiedz się więcej

Symbolika dymu kadzidła

Poniższy tekst powstał na podstawie wypowiedzi na temat symboliki kadzidła, zamieszczonej na kanale YouTube w Wielkim Poście 2018 r.   Wielki Post jest czasem przygotowania do Triduum Paschalnego – Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Liturgia tych trzech świętych dni będzie bardzo mocno eksploatowała i eksponowała wiele symboli liturgicznych, znaków, jakie w liturgii mają miejsce. Oczywiście są one wykorzystywane w niej cały czas, ale liturgia świętego Triduum…
Dowiedz się więcej

Czym są w Kościele sakramenty?

Zmierzając powoli do końca serii wprowadzającej w liturgię, należy podjąć rozważenie niezwykle ważnej i istotnej tematyki, jaką jest istota sakramentów. W poniższym tekście zostaną zaprezentowane ogólne informacje na temat sakramentów w kontekście ich znaczenia w życiu Kościoła oraz w życiu wierzącego.Na samym początku warto zrozumieć dokładnie, co oznacza słowo ,,sakrament”. Termin ten nie ma kościelnego rodowodu, lecz – podobnie jak termin ,,liturgia” – pochodzi ze świeckiej tradycji. Słowem tym bowiem…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę