Tag: Uczestnictwo wiernych

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Zgromadzenie liturgiczne w Nowym Testamencie – Wprowadzenie

Idea zgromadzenia liturgicznego w zakresie dopełniającym została ukazana również w Nowym Testamencie, bazując na celebracji uczt, w których uczestniczył albo którym przewodniczył sam Chrystus[1]. Jezus wypełnia wiernie przepisy Starego Prawa i wprowadza jednocześnie nowy wymiar kultu realizowanego w Duchu i prawdzie (J 4, 24)[2]. Istotne elementy oraz przebieg zgromadzeń nowotestamentalnych można dogłębniej poznać dokonując analizy treściowej i formalnej ksiąg Ewangelii, Dziejów Apostolskich, listów św. Pawła, Listu do Hebrajczyków oraz Apokalipsy…
Dowiedz się więcej

Liturgiczny krąg życia

Liturgia jest doskonałą szkołą życia chrześcijańskiego. ,,Liturgia – powiada trafnie dr Parsch – w jednej ręce trzyma dogmat, a w drugiej naukę moralności”. Formy, w których wyraża się liturgia, przemawiają nader żywo i skutecznie do całego człowieka, gdyż są nadzwyczaj urozmaicone i bogate. Liturgia przy pomocy tych środków zwraca się wprost i wyraźnie lub pośrednio przez głębokie symbole, do rozumu i woli człowieka, aby mu przypomnieć zasięg świętych jego powinności, więc obowiązek…
Dowiedz się więcej

Czy czynny udział sprzyja przebóstwieniu i oddaniu chwały Bogu?

,,Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych”[1] Wstęp Prawie sześćdziesiąt lat temu opracowano Konstytucję o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. W punkcie 14 tego dokumentu zostały zawarte wyżej przytoczone słowa. Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, warto przyjrzeć się czynnemu uczestnictwu wiernych w liturgii, by je właściwie zrozumieć. Dlatego też trzeba odpowiedzieć sobie na kluczowe…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę