Tag: Udział ludu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Pokusa utraty jakości

Rozwój życia liturgicznego w parafii, zwłaszcza gdy znajdują się w niej duchowni i świeccy zdolni do podjęcia takiego działania, zakłada w przeważającej większości zwrócenie szczególnej uwagi na tę świętą rzeczywistość, poprzez zakup ładniejszych szat i sprzętów czy korzystanie ze skarbca modlitw i czytań nowego rytu. Jednakże bardzo często kryje się pod tym pokusa utraty jakości liturgii. Ktoś mógłby zaprotestować, mówiąc, że to się wyklucza – przecież wyżej wymienione osoby troszczą…
Dowiedz się więcej

Śpiew międzylekcyjny

W obu formach rytu rzymskiego między czytaniami występuje śpiew. W Zwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest to najczęściej psalm responsoryjny (choć może też być to śpiew wykonywany na sposób ciągły), zaś w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest to graduał (w liturgiach żałobnych traktus) oraz – w obydwu formach – alleluja. Do tej grupy w niektóre dni dochodzą również sekwencje. Rys historyczny Liturgia mszalna relacjonowana przez św. Justyna nie zawiera żadnej informacji na temat…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę