Tag: Wezwanie

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Objaśnienie antyfony: “Kiedy wzejdzie słońce…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Kiedy wzejdzie słońce na niebie, ujrzycie Króla królów, który wychodzi od Ojca, jak oblubieniec ze swojej komnaty”.Objaśnienie:Powyższa antyfona pochodzi z I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego odnowionej Liturgii Godzin i jest antyfoną hymnu Maryi[1]. Antyfona wskazuje na to, że wzejdzie słońce na niebie, co łączy się ściśle z jedną z tzw. Wielkich Antyfon, gdy wzywa się: „O, Wschodzie!”. Wschód odnosi się do Chrystusa, prawdziwej światłości (por. J 1, 9). Renier z Saint…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Słowo Przedwieczne…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Słowo Przedwieczne, zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem, dzisiaj uniżyło samo siebie, dla nas się stając człowiekiem śmiertelnym”. Objaśnienie: Powyższa antyfona pochodzi z I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego, sprawowanych według odnowionej Liturgii Godzin[1]. Odnosi się ona sensu stricto do fragmentu Listu do Filipian (por. Flp 2, 6-11). Święty Paweł pisze bowiem, że Chrystus odwiecznie istniał w postaci Bożej (por. Flp 2, 6). Nigdy…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Pan zsyła…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Pan zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo”.Objaśnienie:Powyższa antyfona występuje w Liturgii Godzin jako druga antyfona I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego[1]. Pochodzi ona z Psalmu 147, gdzie zostało napisane: „Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo” (Ps 147, 15). Bruno z Würzburga (+1045) w swoim Objaśnieniu Psalmów wskazuje na to, że posłanie przez Boga na świat Jego poleceń, dotyczy przepowiadania[2]. Jednym…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Król pokoju został wywyższony…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Król pokoju został wywyższony, a cała ziemia pragnie Jego oblicza”. Objaśnienie: Powyższa antyfona występuje w Brewiarzu Rzymskim z 1960 r. jako pierwsza antyfona I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego, a także jako pierwsza antyfona I Nieszporów tejże Uroczystości w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Wskazuje ona na Króla Pokoju, a więc na Chrystusa, bo mówi Izajasz: „Syn został nam dany […]. Nazwano Go imieniem: […] Książę Pokoju” (Iz 9, 5). Hajmon z Halberstadt…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Chrystus nam się narodził…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo” Objaśnienie: Antyfona Wezwania Uroczystości Narodzenia Pańskiego, wskazuje na Narodziny Wcielonego Słowa[1].Całe dzieło odkupienia dokonało się poprzez wyrzeknięcie Słowa przez Stworzyciela[2]. Augustyn z Hippony (+430) powie tu o przemówieniu Boga przez zrodzone w bezkresie Słowo, wskazując jednocześnie na odwieczność i współwieczność Syna z Ojcem[3]. To właśnie dzięki Chrystusowi wszystko się stało, przez co Apostoł mógł powiedzieć: „On jest przede wszystkim i wszystko…
Dowiedz się więcej

O jutrzni w zakonie franciszkańskim w XVIII w.

Pierwszym celem Zakonu Seraficznego jest oddawanie chwały Bogu poprzez chóralny śpiew, jakby pienie Aniołów. Chóry są bardzo ważne, gdyż zastępują Aniołów, gdy strzegą porządku oddawania chwały Bożej na ziemi, jak to czynią w niebie Aniołowie. Te wołania są potrzebne także w doczesności. Trzeba powiedzieć, że dla prawdziwych zakonników, poświęcających się ubóstwu, równie pobożne (co sami utrzymują) są dla chóry zakonne. Dlatego z najgorętszą chęcią należy do nich przystępować. Pierwszy…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę