Tag: Wino

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Sakramentalia jako znaki Boga

Tak, jak „liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła” (KL 9), podobnie również nie tylko sakramenty – choć one szczególnie – są przestrzenią doświadczania przez ludzi łaskawości Boga. Oprócz nich „Święta Matka Kościół ustanowił ponadto sakramentalia. Są to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowedobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (KL…
Dowiedz się więcej

Proskomidia w rycie bizantyjskim

Temat proskomidii jest bardzo obszerny – ten krótki artykuł ma tylko za zadanie wprowadzić do tego zagadnienia.Przyjęło się mówić, iż każda Boska Liturgia z anaforą eucharystyczną w rycie bizantyjskim ma trzy części, w następującej kolejności: 1. Proskomidia 2. Liturgia Słowa 3. Liturgia wiernych. Jest to sformułowanie poprawne, aczkolwiek należy zaznaczyć, iż przez wiele wieków proskomidia była de facto na drugim miejscu, pomiędzy Liturgią Słowa i Liturgią wiernych – tuż przed tzw.…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę