Tag: Wspomnienie zmarłych

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Czy można modlić się za zmarłych? – Rozważania o liturgii

Czy musimy modlić się za zmarłych? Czy oni nie są już w pełni w rękach Boga i bezpieczni w Jego miłości? Czy los zmarłego zmienia nasza modlitwa?Przez długi czas chrześcijanie reformowani [odłączeni od Kościoła podczas reformacji – przyp. tłum.] postrzegali modlitwę za zmarłych jako nadużycie (zob. J.D. Benoît, “Prier pour les morts ou pour les vivants. Valeurs complémentaires de l’eucologie catholique et de l’eucologie réformée”, LMD 101 (1970) 39-50). Katolicy coraz…
Dowiedz się więcej

Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego Cyryla (Cz. II., Rozdz. VII)

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział siódmy – Opis liturgii lub Mszy Apostolskiej przekazany przez biskupa jerozolimskiego CyrylaOpisawszy więc rzeczy i ceremonie Mszy Świętej wraz z ich przyczynami, chcąc dogodzić jeszcze oponentom, wydaje się słuszne, aby wyłożyć tutaj liturgię, której opis wydał Cyryl, dawny Biskup Jerozolimy, czerpiąc od Apostołów, a zwłaszcza od św. Jakuba (Brata Pańskiego), pierwszego Biskupa tegoż Kościoła (Ga 1, 19; Dz 12, 2).…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę