Tag: Wyznanie

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Credo – Wyznanie wiary w usłyszane Słowo

Pod koniec liturgii słowa, a na końcu liturgii katechumenów występuje Wyznanie wiary. Jest to uroczyste potwierdzenie wiarygodności tego, co przed chwilą zostało proklamowane. Wówczas wierni obwieszczają, że wierzą w: Boga, który stworzył niebo i ziemię; Syna Bożego, który stanowi jedność z Ojcem, przez którego został posłany na świat, gdzie przyjął ciało z Matki Bożej i jako człowiek cierpiał katusze i śmierć podjął krzyżową, a następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba; Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę