Tag: zmartwychwstanie

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ver Sacrum

Nie ma nic bardziej naturalnego, jak pobożność liturgiczna. Nie ma nic prostszego, jak symbolika naturalna, którą odznacza się pełna powaga liturgii rzymskiej. Człowiek nie zostaje przez nią od razu wyrwany z tej ziemi, liturgia nie chce go w jednym momencie uczynić świętym. Pełna umiaru, jest tego świadoma, że w życiu wewnętrznym nie może być nagłych skoków. W swoim założeniu dąży do nieba, tam będzie po wszystkie wieki w sposób należyty sprawowana. Jednak jest ona…
Dowiedz się więcej

,,Agnus Dei” – aklamacja towarzysząca Zmartwychwstałemu

,,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem” Wprowadzenie W śpiewach liturgii Kościoła wyróżnia się dwa nurty – prąd własny i towarzyszący. O ile poprzednie modlitwy (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus) stanowiły osobny lub własny element liturgii, o tyle śpiew Agnus Dei towarzyszy konkretnemu…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę