Formularz Mszy św. o świętym Franciszku z Mszału Franciszkańskiego (1974)

Formularz Mszy św. o świętym Franciszku z Mszału Franciszkańskiego (1974)

Prezentujemy Państwu formularz mszalny o świętym Franciszku z Asyżu z Mszału Franciszkańskiego wydanego po II Soborze Watykańskim (s. 216-223). Testy czytań mszalnych oraz psalmu podajemy w języku narodowym.


DIE 4 OCTOBRIS

S. P. N. FRANCISCI
Diaconoi
Trium Ordinum Fundatoris

SOLEMNITAS

ANT. AD INTROITUM
Gaudeamus omnes in Domino,
diem festum celebrantes
sub honore beati Patris Francisci,
de cuius sollemnitate gaudent Angeli,
et collaudant Filium Dei.

COLLECTA
Deus, qui seraphico Patri Francisco, paupertate et humilitate Christo configurari tribuisti, concede ut, per illus semitas gradientes, Filium tuum sequi, et tibi coniungi laeta valeamus caritate. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

LECTIO PRIMA (Syr 50, 1. 3-7)
Franciscus quasi sol refugens, effulsit in templo Dei.

Za życia swego poprawił dom Pański, a za dni swoich wzmocnił świątynię. Za dni jego został wykuty zbiornik na wodę, sadzawka – której obwód jest jak morze. On myślał o swoim ludzie, aby go ustrzec przed upadkiem, umocnił przeto miasto na czas oblężenia. Jakże wspaniale wyglądał, gdy wracał do ludu, przy wyjściu z Domu Zasłony. Jak gwiazda zaranna pośród chmur, jak księżyc w pełni w dniach świątecznych, jak słońce świecące na przybytek Najwyższego, jak tęcza wspaniale błyszcząca w chmurach. 

PSALMUS RESPONSORIUS (Ps 15, 1-2a. 5. 7-8. 11 (R.: 5a))

R. Ty jesteś Panie, częścią mego dziedzictwa.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, 
mówię Panu: ,,Ty jesteś moim Panem;
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
to właśnie Ty mój los zabezpieczasz”.

R. Ty jesteś Panie, częścią mego dziedzictwa.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek;
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, więc się nie zachwieję.

R. Ty jesteś Panie, częścią mego dziedzictwa.

Ty ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości przy Tobie;
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

R. Ty jesteś Panie, częścią mego dziedzictwa.

LECTIO SECUNDA (Ga 6, 14-18)
Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.

Bracia:
Co do mnie, to nie daj Boże, aby się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady będą trzymać, i na Izraela Bożego, niech zstąpi pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

SEQUENTIA
Haec sequentia ad libitum dicitur vel integra vel forma breviore, inde a verbis: * Signis crucis.

Sanctitatis nova signa
prodierunt laude digna
mira valde et benigna,
in Francisco credita.

Regulatis novi gregis
iura dantur novae legis
renovantur iussa Regis
per Franciscum tradita.

Novus ordo, nova vita
muno surgit inaudita;
restauravit lex sancita
statum evangelicum.

Legi Christi paris formae
reformatur ius conforme;
tenet ritus datae normae
clumen apostolicum.

Chorda rudis, vestis dura
cingit, tegit sine cura;
panis datur in mensura,
calceus abicitur.

Paupertatem tantum quaerit,
de terrenis nihil gerit,
hic Franciscus cuncta terit:
loculus despicitur.

Quaerit loca lacrimarum,
promit voces cor amarum,
gemit moestus tempus carum
perditum in saeculo.

Montis antro sequestratus 
plorat, orat, humi stratus;
tandem mente serenatus
latitat ergastulo.

Ibi vacat, rupe tectus,
ad divina sursum vectus;
spernit ima iudex rectus,
eligit caelestia.

Carnem frenat sub censura
transformatam in figura,
cibum capit de Scriptura,
abigit terrestria.

Tunc ab alto vir hierarcha
venit, ecce Rex monarcha,
pavet iste Patriarcha
visione territus.

Defert ille signa Christi,
cicatrices confert isti,
dum miratur corde tristi
Passionem tacitus.

Sacrum corpus consignatur,
manu, pede vulneratur,
dextrum latus perforatur,
cruentatur sanguine.

Verba miscent, arcanorum
multa clarent futurorum,
videt Sanctus vim dictorum,
mystico spiramine.

Patent statim miri clavi
foris nigri, intus flavi;
pungit dolor, poena gravi
cruciant aculei.

Cessat artis armatura
in membrorum apertura;
non impressit hos natura,
non tortura mallei.

* Signis crucis, quae portasti,
per quae mundum triumphasti,
carnem et hostem superasti,
inclyta victoria.

Nos, Francisce, tueamur,
in adversis protegamu,
un mercede perfruamur
in caelesti gloria.

Pater pie, Pater sancte,
plebs devota, te iuvante,
turba Fratrum comitante,
mereatur praemia.

Fac consortes supernorum,
quos informas vita morum;
consequatur grex Minorum
sempiterna gaudia.
Amen.

ALLELUIA

R. Alleluia.
V. Franciscus pauper et humilis caelum dives ingreditur, hymnis caelestibus honoratur.
R. Alleluia.

EVANGELIUM (Mt 11,25-30)
Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

SUPER OBLATA
Munera tibi, Domine, offerentes, quaesumus, ut ad mysterium crucis celebrandum convenienter aptemur, cui beatus Pater Franciscus tam ardenter adhaesit. Per Christum Dominum nostrum.

PRAEFATIO

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare,
nos tibi semper et ubique gratias agere:
Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus.

Qui famulum tuum Franciscum,
per altissimae paupertatis
et humilitatis semitas gradientem,
evangelicae perfectionis celsitudine sublimasti.
Quem et seraphicis incensum ardoribus,
in cunctis manuum tuarum operibus
ineffabiliter exultare fecisti,
ac sacris stigmatibus insignitum,
nobis imaginem exhibuisti Iesu crucifixi Domini nostri.

Per quem, maiestatem tuam laudant Angeli,
adorant Dominationes, tremunt Potestates.
Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim,
socia exultatione concelebrant.
Cum quibus et nostras voces,
ut admitti iubeas, deprecamur,
supplici confessione dicentes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

ANT. AD COMMUNIONEM (Por. 1 P 4, 13)t 
Communicavit Christi passionibus gaudens:
et nunc in revelatione gloriae eius
gaudet exsultans.

POST COMMUNIONEM
Da nobis, quaesumus, Domine,
per haec sancta quae sumpsimus,
ut, beati Patris Francisci caritatem
zelumque apostolicum imitantes,
tuae dilectionis effectus percipiamus,
et in salutem omnium effundamus.
Per Christum Dominum nostrum.

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę