Tag: ryty liturgiczne

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Rodzaje szat liturgicznych w rycie bizantyjskim

Na samym początku należy przypomnieć, iż ryt bizantyjski ma różne tradycje lokalne, stąd też dany element może wyglądać nieco różnie w różnych miejscach, może mieć nieco inne znaczenie, może też być noszony w różnych okolicznościach. Wybrane różnice zostaną zaznaczone w tekście, ale nie pokryją one wszystkich możliwości. Należy podkreślić, iż w przypadku grekokatolików strój mnichów a zwłaszcza mniszek podobny jest do różnych łacińskich form. U grekokatolików zależy to od zgromadzenia…
Dowiedz się więcej

Ryt rzymsko-słowiański

Jeśli już omówiliśmy obrządki mozarabski i mediolański na tle dawnego rytu rzymskiego, to wypada, abyśmy dotknęli jeszcze osobliwszego wyjątku w dziejach liturgii rzymskiej, że odprawia się nie w języku łacińskim, jeno w języku starosłowiańskim[1]; że księgi liturgiczne nie są wygotowane po łacinie, jeno w dawnej głagolicy. Jeśli dla liturgii mozarabskiej siedzibą jest dzisiaj Toledo, dla liturgii ambrozjańskiej Mediolan, to dla tej ciekawej liturgii rzymsko-słowiańskiej mogłaby jako siedziba uchodzić dalmatyńska Zara.…
Dowiedz się więcej

Zmiany w rycie mediolańskim w 1965 r.

Stolica Apostolska w 1965 r. wydała wiele dekretów, które odnosiły się do zmian dotyczących liturgii rzymskiej oraz jej ksiąg. Jednakże spośród nich można wyróżnić też takie, które dotyczyły innych obrządków liturgicznych Kościoła zachodniego. Jeden z dekretów dotyczył rytu mediolańskiego, który na jego mocy został nieco zmieniony. Omawiany dekret ujrzał światło dzienne dn. 4 lutego 1965 r. i dotyczyły odnowy liturgii mediolańskiej w oparciu o pierwszą instrukcję wykonawczą z dn. 26…
Dowiedz się więcej

Kolory liturgiczne w rytach wschodnich

Wstęp Perspektywa na kolory liturgiczne w rytach wschodnich zdaje się być zdecydowanie różna od tej w zachodnich. Dotyczy to nawet Katolickich Kościołów Wschodnich, które przejęły – w zależności od wspólnoty – więcej lub mniej łacińskich wzorców w swoim życiu liturgicznym. Przede wszystkim, nie ma konkretnych zasad ich zastosowania, poza dwoma określeniami: „jasny” lub „ciemny” (które bywają jednak różnie tłumaczone na dany język), które występują tylko czasem w niektórych momentach…
Dowiedz się więcej

Rola wody w rytach wschodnich – Część III (inne święcenia wody i praktyki związane z wodą)

Inne poświęcenia wodyRyty wschodnie przewidują poświęcenie wody na inne okazje – ryt bizantyjski nazwie to małym poświęceniem wody, u Koptów jest to bardziej złożone. W rycie bizantyjskim małe poświęcenie wody może odbywać się na początku każdego miesiąca (tradycja grecka), w wigilie lub w samym dniu święta patronalnego parafii, w trakcie pielgrzymki przechodzącej przy źródle wody, w święto Procesji Krzyża obchodzonego 1 sierpnia itp. Małe poświęcenie…
Dowiedz się więcej

Rola wody w rytach wschodnich – Część II (Objawienie Pańskie)

UWAGA: TEKST JEST PISANY Z PERSPEKTYWY TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJNa całym chrześcijańskim Wschodzie to święto, obchodzone 6 stycznia, utożsamiane jest z Chrztem Pańskim – w przypadku Ormian równocześnie z Narodzeniem Chrystusa, zgodnie ze starszą praktyką. Przez to wszystkie ryty wschodnie przewidują obrzęd wielkiego poświęcenia wody. Przypomina on – chyba najbardziej w rytach bizantyjskim i koptyjskim – poświęcenie wody chrzcielnej. Jest to tak ważny i głęboki rytuał, iż często podaje się go jako najlepszy…
Dowiedz się więcej

Anglikańska Liturgia Godzin

Po ogłoszeniu 4 listopada 2009 roku konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus, utworzono specjalną komisję o nazwie Anglicanae Traditiones, której celem było opracowanie liturgii będącej syntezą tradycji rzymskokatolickiej z tradycją anglikańską. Praca komisji przyniosła owoc w postaci mszału zatytułowanego Divine Worship: The Missal, który został zatwierdzony do użytku przez Ordynariaty Personalne dla byłych Anglikanów w dniu 29 listopada 2015 r. Wszystkie Ordynariaty przyjęły ten Mszał jako wyraz…
Dowiedz się więcej

Średniowieczne wpływy gallikańskie na ryt rzymski

Ryt rzymski wprawdzie zdołał wyprzeć i zastąpić swych współzawodników w rozmaitych krajach; w walce o przodownictwo liturgiczne wszakże przejął zarazem od nich niejedne właściwości. W tym widzieć trzeba źródło i początek średniowiecznych obrządków pochodnych. Nadto niejedne z tych nierzymskich, bo gallikańskich pierwiastków drogą powrotną dotarły znowu do Rzymu i wzbogaciły szczegółami rzymską liturgią w jej własnej ojczyźnie. Kiedy więc w XVI w. średniowieczne obrządki zostały zniesione, a liturgiczne zwyczaje Rzymu…
Dowiedz się więcej

Formularz Mszy św. o świętym Franciszku z Mszału Franciszkańskiego (1974)

Prezentujemy Państwu formularz mszalny o świętym Franciszku z Asyżu z Mszału Franciszkańskiego wydanego po II Soborze Watykańskim (s. 216-223). Testy czytań mszalnych oraz psalmu podajemy w języku narodowym.DIE 4 OCTOBRISS. P. N. FRANCISCIDiaconoiTrium Ordinum FundatorisSOLEMNITASANT. AD INTROITUMGaudeamus omnes in Domino,diem festum celebrantes sub honore beati Patris Francisci,de cuius sollemnitate gaudent Angeli,et collaudant Filium Dei.COLLECTADeus, qui seraphico Patri Francisco, paupertate et humilitate Christo configurari tribuisti, concede ut, per…
Dowiedz się więcej

Ryt anglikański

4 listopada 2009 r. papież Benedykt XVI ogłosił konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus, w której zezwolił na tworzenie tzw. ordynariatów personalnych dla duchowieństwa i wiernych świeckich konwertujących z Kościołów tradycji anglikańskiej, kórzy uznając w pełni zwierzchnictwo papieża pragną jednocześnie zachować elementy własnej tradycji liturgicznej. Wkrótce potem powstały pierwsze ordynariaty w Anglii, Szkocji i Walii, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Tym samym zrodziła się potrzeba znalezienia…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę