Liturgia mszalna we Wspomnienie Obowiązkowe śś. Męczenników Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie Obowiązkowe śś. Męczenników Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie Dowolne śś. Męczenników Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,  przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 184′-185′). 
  3. Wymawiając imię św. Andrzeja i św. Pawła, czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). 
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa lub o świętych, albo męczennikach (nr 70, 71 lub 72).
  5. Wybiera się I lub II Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Na koniec liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa o męczennikach (nr  19).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę