Tag: Pomoce liturgiczne

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Uaktualnione tłumaczenie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

Jakiś czas temu Wydawnictwo Pallottinum wydało nowe tłumaczenie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Zachęcając do nabycia i lektury tej publikacji, pragniemy w kilku punktach wymienić najważniejsze zmiany, które zaszły w nowym wydaniu tego dokumentu: Między Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 6 listopada 2003 r. a pierwszym punktem Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego zamieszczono polskie tłumaczenie Konstytucji Apostolskiej ,,Missale Romanum” papieża Pawła VI z dn. 3 kwietnia 1969 r. Poprawiono niektóre przypisy,…
Czytaj dalej

Propria chorałowe – Święto św. Andrzeja Apostoła

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na Święto św. Andrzeja Apostoła: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – 30 LISTOPADA (ANDRZEJA APOSTOŁA) (1) Więcej w zakładce ,,Propria chorałowe Mszy Świętej”.

Propria chorałowe – II Niedziela Adwentu

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na II Tydzień Adwentu: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – II TYDZIEŃ ADWENTUWięcej w zakładce ,,Propria chorałowe Mszy Świętej”.

Liturgia mszalna w Święto św. Andrzeja Apostoła – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Święto św. Andrzeja Apostoła, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 244′-245′).Wypowiadając imię św. Andrzeja (tak, jak Maryi, Jezusa i wzywając Trójcę Świętą) czyni się pochylenie głowy (CE, 68a).Odmawia się Chwała.Prefacją mszalną jest pierwsza lub druga prefacja o Apostołach (nr 67 lub 68).Można odmówić I lub III…
Czytaj dalej

I prefacja adwentowa w języku łacińskim z III wydania Mszału Rzymskiego

Zachęcamy do pobrania i korzystania z I prefacji adwentowej w języku łacińskim z III wydania Mszału Rzymskiego.Prefację można pobrać klinkając w ten link: facja Praefatio_de_Adventu_I_18.27.pdf.Opr. Bartłomiej Kurowski

Martyrologium o Narodzeniu Pańskim (Kalenda)

Zgodnie z pradawnym zwyczajem w Uroczystość Narodzenia Pańskiego można zaśpiewać martyrologium o Narodzeniu Pańskim.Wychodząc na przeciw życzeniom i prośbą wielu osób o przygotowanie takiego zapisu nutowego tekstu kalendy, prezentujemy ją w tym wpisie. Plik można pobrać tutaj.Opr. Bartłomiej Kurowski

Ogłoszenie Paschy i daty świąt ruchomych – 2023

Zgodnie z pradawnym zwyczajem Kościoła w dniu Uroczystości Objawienia Pańskiego, która to Uroczystość w Polsce jest obchodzona dnia 6 stycznia, można wiernym ogłosić datę Paschy i świąt ruchomych rozpoczętego roku kalendarzowego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom związanym z zapisem nutowym tego tekstu na nadchodzących 2023 r., przedstawiamy treść anuncjacji z neumami. Plik można pobrać tutaj.Opr. Bartłomiej Kurowski

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj I Niedzielę Adwentu. Czas, w który wkraczamy, ma nam uświadomić, że nasze życie jest nieustannym adwentem – oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. Choć wspominamy je jako te, które nastąpiło w czasie w Betlejem, to wypatrujemy także tego ostatecznego przyjścia Chrystusa. Wzbudźmy więc w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę liturgię i pomni na to, że liturgia ma również wymiar eschatologiczny, uczestniczmy w tej Mszy św.Do Boga, który pragnie, abyśmy nieustannie czuwali, módlmy się w naszych potrzebach:O potrzebne dary…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna I Niedzieli Adwentu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w I Niedzielę Adwentu, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR, nr 346a).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 281-282).Można zastosować IV formę aktu pokuty.Nie odmawia się Chwała.Odmawia się Wierzę.Prefacją mszalną jest pierwsza prefacja adwentowa (nr 1).Można odmówić I, II (w Polsce) lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).Można odmówić uroczyste błogosławieństwo w Okresie Adwentu (nr 1).Opr. Dawid Makowski

Propria chorałowe – I Niedziela Adwentu

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).Propria na I Tydzień Adwentu: PRORPIA-GREGORIANSKIE-I-TYDZIEN-ADWENTU.pdfWięcej w zakładce ,,Propria chorałowe Mszy Świętej”.

Przetłumacz stronę