Liturgia mszalna we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest czerń lub fiolet (IGMR, nr 346d-e).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego: pierwszego (MR, s. 223′), drugiego (MR, s. 224′) lub trzeciego (MR, s. 225′). O wyborze formularza decyduje celebrans, który wybiera go zgodnie z kolejnością sprawowanej Mszy (można bowiem w tym dniu odprawić trzy Msze).
  3. Nie odmawia się ,,Chwała”, ani ,,Wierzę”.
  4. Prefacją mszalną jest jedna z pięciu prefacji o zmarłych (nr 86-90).
  5. Można odmówić I, II lub III Modlitwę eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Można odmówić uroczyste błogosławieństwo na liturgię za zmarłych (nr 26).
  7. Przed błogosławieństwem można udać się na cmentarz przykościelny lub do grobów biskupów tudzież kapłanów lub innych osób pochowanych przy kościele lub w kościele i sprawować przy nich pokropienie i okadzenie. W tym celu po modlitwie po Komunii wybrzmiewa odpowiednia pieśń, podczas której celebrans podąża do grobów z ciałami zmarłych. Tam też pokrapia je i okadza oraz odmawia modlitwę. Potem rozsyła wiernych (CE, nr 416-417).

Opr. Dawid Makowski

Przetłumacz stronę