Zasady doboru modlitw eucharystycznych – Przepisy obrzędowe

Zasady doboru modlitw eucharystycznych – Przepisy obrzędowe

W celu przypomnienia, że istnieją zasady doboru poszczególnych modlitw eucharystycznych, przypominamy, iż:

  1. Pierwszą modlitwę eucharystyczną, zwaną kanonem rzymskim, można odmawiać zawsze. W sposób szczególny poleca się ją odmówić we wszelkich liturgiach, które posiadają własne części zmienne kanonu (Zjednoczneni Boże przyjmij) oraz w obchodach świętych, których imiona są w nim zapisane. Ponadto tę modlitwę odmawia się w niedzielę (IGMR, 364a).
  2. Drugą modlitwę eucharystyczną, wolno odmawiać jedynie w dni powszednie oraz w specjalnych okolicznościach, jaką jest m.in. liturgia dla grup specjalnych (IGMR, 364b). Ponadto w Polsce można ją używać również w niedzielę (MR, s. 241; aczkolwiek jest to sprzeczne z oryginalnym tekstem Mszału, dlatego nie zalecamy tego, choć błędne to nie jest).
  3. Trzecią modlitwę eucharystyczną, odmawia się tylko w święta i w niedziele, jeśli nie używa się pierwszej anafory (IGMR, 346c).
  4. Czwartą modlitwę eucharystyczną odmawia się tylko wtedy, gdy dana liturgia nie ma prefacji własnej (tzn. nie ma w jej formularzu zapisanej prefacji, którą należy odmówić). Wyjątkiem od tej reguły są tylko niedziele zwykłe, w które zamiast pierwszego lub trzeciego kanonu, wolno wybrać czwarty (IGMR, 346d).
  5. Piątą modlitwę eucharystyczną odmawia się tylko wtedy, gdy dana liturgia nie ma prefacji własnej (tzn. nie ma w jej formularzu zapisanej prefacji, którą należy odmówić). Wyjątkiem od tej reguły są tylko wszelkie Msze, do których przypisano prefację okresową (MR, 334*). Aczkolwiek nowy mszał podaje, że tę anaforę odmawia się również w Mszach w różnych potrzebach (A: za Kościół, o powołania, za świeckich, za krewnych i przyjaciół, o uproszenie miłości, dziękczynna; B: o ewangelizację ludów, za chrześcijan prześladowanych, za ojczyznę i miasto, za rządzących państwami, za zgromadzenie przedstawicieli narodów, o postęp ludów, na rozpoczęcie roku szkolnego i cywilnego; Cza uchodźców i wygnańców, w czasie głodu lub za głodujących, za tych, którzy nas trapią, za uwięzionych, za umierających, za chorych, w jakiejkolwiek potrzebie; D: za Kościół, za papieża, za biskupa, o wybór papieża lub biskupa, za zgromadzonych na soborze lub synodzie, za kapłanów, kapłana za siebie, za pełniących służbę
    w Kościele, za zgromadzenie o charakterze duchowym lub duszpasterskim). 
  6. Pierwszą i drugą modlitwę eucharystyczną o tajemnicy pojednania można odmawiać w liturgiach: wyrażających motyw pojednania (o pokój; o pojednanie; o zgodę; w czasie wojny i rozruchów; o zachowanie pokoju i sprawiedliwości; o przebaczenie grzechów; o miłość), a także:  o Tajemnicy Krzyża; o Najświętszej Eucharystii; o Przenajdroższej Krwi i Wielkim Poście. Prefacje tych modlity można zamienić na inne, jeśli wyrażają one tenże motyw (MR, 343*).
  7. Pierwszą, drugą i trzecią modlitwę z udziałem dzieci należy używać tylko wtedy, gdy w liturgii biorą udział dzieci bez dorosłych lub z niewielką ich ilością (MR, 353*). Liturgia, w której używa się jednej z tych modlitw, nie może być koncelebrowana.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę