Obrzęd błogosławieństwa ku czci św. Agaty (5 luty)

Przetłumacz stronę