Tag: Obrzędy błogosławieństw

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzęd błogosławieństwa pielgrzymów – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa pielgrzymów, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNEObrzęd sprawuje się na początku lub na końcu pielgrzymki (OBpol, 406).Jeżeli wówczas chce się sprawować Mszę św., liturgię godzin lub inną czynność liturgiczną, to można ją zakończyć błogosławieństwem pielgrzymów (OBpol, 407).Szafarzem obrzędu jest duchowny (OBpol, 408).B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA POCZĄTKU PIELGRZYMKINa rozpoczęcie śpiewa się Psalm 122 lub inną odpowiednią pieśń, po czym …
Dowiedz się więcej

Obrzędy błogosławieństwa stowarzyszeń powołanych do niesienia pomocy w publicznych potrzebach – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa stowarzyszeń powołanych do niesienia pomocy w publicznych potrzebach, przypominamy: A. PRZEPISY OGÓLNE Pod nazwą “stowarzyszenia powołanego do niesienia pomocy w publicznych potrzebach” rozumie się te stowarzyszenia, które zajmują się umieszczaniem chorych w szpitalach, walką przeciwko żywiołom (pomocą podczas gaszenia pożarów czy opanowania powodzi itd.), działającą na rzecz pomocy z ramienia władzy publicznej (OBpol, 389). Szafarzem obrzędu jest…
Dowiedz się więcej

Obrzędy błogosławieństwa związane z katechizacją i wspólną modlitwą – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa związane z katechizacją i wspólną modlitwą, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNESzafarzem obrzędu jest duchowny (OBpol, 362).Obrzęd sprawuje się w połączeniu z liturgią słowa lub Mszą św. (OBpol, 361).B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KATECHETÓWPODCZAS LITURGII SŁOWAGdy wspólnota się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 363-365).Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa tych, którzy są wysłani w celu głoszenia Ewangelii – Pomoce obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa tych, którzy są wysłani w celu głoszenia Ewangelii, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNESzafarzem obrzędu jest duchowny: celebrans-prezbiter lub biskup (OBpol, 322).Liturgia może być sprawowana w połączeniu z liturgią słowa, albo w połączeniu z Mszą świętą (OBpol, 323).B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POŁĄCZONY Z LITURGIĄ SŁOWAGdy wszyscy się zgromadzą, do ołtarza z zakrystii wyrusza procejsa w składzie: ministrant z krzyżem, diakon z Ewangelią, inni ministranci, diakon i celebrans. Podczas…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa chorych – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa chorych, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNESzafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (OBpol, 292).B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DOROSŁYCHGdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 294-297).Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa starców pozostających w domu – Pomoce obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa starców pozostających w domu, przypominamy: A. PRZEPISY OGÓLNE Szafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (OBpol, 259). Miejscem sprawowania tego obrzędu jest kościół lub dom chorego. Obrzęd ten (w formie dla świeckich szafarzy) może być sprawowany także podczas wizyty akolity lub innego nadzwyczajnego szafarza Komunii św. z Komunią św. u chorego (OBpol, 260). Jeśli udziela…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa kobiety przed lub po urodzeniu dziecka – Pomoce obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa kobiety przed lub po narodzeniu dziecka, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNESzafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (OBpol, 217).Miejscem sprawowania tego obrzędu jest szpital lub dom rodzinny, gdyż zakłada się, że kobieta nie mogła uczestniczyć w chrzcinach swego dziecka (OBpol, 216).B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KOBIETY PRZED URODZENIEM DZIECKA (DŁUŻSZY)Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa narzeczonych – Pomoce obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa narzeczonych, przypominamy: A. PRZEPISY OGÓLNE Szafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (zwłaszcza któryś z rodziców). Jeśli szafarzem jest duchowny, należy wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi tu o czynność sakramentalną (OBpol, 196). Nie wolno łączyć tego błogosławieństwa ze sprawowaniem Mszy św. (OBpol, 198). B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa synów lub córek – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa synów lub córek, przypominamy: A. PRZEPISY OGÓLNE Szafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (zwłaszcza rodzice względem swoich dzieci). B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Gdy rodzina się zgromadzi, wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, po czym przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 179-182). Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew…
Dowiedz się więcej

Obrzędy błogosławieństwa dzieci – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa dzieci, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNESzafarzem obrzędu jest duchowny, albo świecki (zwłaszcza wychowawca lub katechta).B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECI OCHRZCZONYCHNa początku obrzędu można wykonać odpowiednią pieśń lub Psalm 113(112), po którym wykonuje się znak krzyża i szafarz wygłasza pozdrowienie (OBpol, 139-140).Wygłasza się wprowadzenie do obrzędu, w którym wyjaśnia się sens błogosławieństwa (OBpol, 142).Po wprowadzeniu następuje odczytywanie perykop biblijnych, po czym szafarz…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę