Obrzęd błogosławieństwa owsa w Święto Szczepana Męczennika (26 grudnia)

Przetłumacz stronę