Obrzęd konsekracji dziewic żyjących w świecie – Przepisy obrzędowe

Obrzęd konsekracji dziewic żyjących w świecie – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących obrzędów konsekracji dziewic żyjących w świecie, przypominamy, że:

  1. Wypada, aby obrzęd ten odbył się w Oktawie Wielkanocnej lub w Uroczystości (zwłaszcza związanych z tajemnicą Wcielenia).
  2. Szafarzem obrzędu jest biskup diecezjalny (CE, nr 737).
  3. Formularzem Mszy św. jest Msza na konsekrację dziewic. Sprawuje się ją w kolorze białym z własnymi czytaniami. Jeśli jednak celebracja ta odbywa się w dni, w które nie wolno użyć tego formularza (1-4 TPDL), sprawuje się Mszę z dnia z czytaniami tegoż dnia (CE, nr 738).
  4. W procesji wejścia biorą udział dziewice, które po oddaniu czci ołtarzowi, stają na swoim miejscu (CE, nr 741-743). Wypada, aby towarzyszyły im jakieś dwie dziewice uprzednio konsekrowane lub inne dwie kobiety (CE, nr 761).
  5. Cały obrzęd rozpoczyna się po Ewangelii, kiedy schola rozpoczyna śpiewać antyfonę (np. ,,Roztropne dziewice”). Podczas niej dziewice zapalają świecę i zajmują miejsce przed prezbiterium (CE, nr 744). Można jednak je wywołać (CE, nr 744). Następnie wykonuje się dialog, podczas którego dziewice przystępują do biskupa. Gdy dziewice zajmą miejsce w prezbiterium, szafarz obrzędu wygłasza homilię. 
  6. Po homilii rozpoczynają się pytania, kierowane do dziewic. Po nich biskup wzywa do modlitwy i rozpoczyna się litania do Wszystkich Świętych zastępująca modlitwę powszechną (CE, nr 747).
  7. Po litanii biskup odmawia modlitwę, po której każda z mających przyjąć konsekrację podchodzi do biskupa, wkłada swoje dłonie w jego i ofiaruje mu postanowienie życia w dziewictwie (CE, nr 763). Jeśli ilość dziewic jest spora, to można obrzęd ten sprawować wspólnie, bez każdorazowego przyjmowania przez poszczególne kobiety tegoż przyrzeczenia.
  8. Pocałunek pokoju biskup wręcza konsekrowanym dziewicom w momencie przekazania znaku pokoju w trakcie Mszy św. (CE, nr 764).
  9. Dziewice konsekrowane przyjmują Komunię św. pod obiema postaciami.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę