Prex Eucharistica in cantu – I Modlitwa Eucharystyczna

Prex Eucharistica in cantu – I Modlitwa Eucharystyczna

Śpiewana modlitwa eucharystyczna? Księgi łacińskie przedstawiają nam nuty do śpiewu także tej części liturgii mszalnej, więc przedstawiamy Wam naszą kolejną incjatywę – śpiewaną modlitwę eucharystyczną w języku polskim.

W tym wpisie pragniemy Wam udostępnić I Modlitwę Eucharystyczną.

Opr. Marcin Gabor

Tags: , , ,

Przetłumacz stronę