Tag: funkcje

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Służba zakrystiana we współczesnym Kościele

Funkcje liturgiczne objawiają misterium Kościoła, ponieważ są wyrazem służby poprzez dar, który człowiek otrzymał, gdyż „różne są rodzaje posługiwania” (1 Kor 12, 5). Wszyscy, którzy pełnią jakiekolwiek czynności liturgiczne, spełniają je prawdziwie[1]. W przestrzeni parafialnej można dostrzec najczęściej kilka osób, które codzienne pełnią swoje funkcje liturgiczne, a więc: ministranta, zakrystiana i organistę[2]. Obecnie obowiązujące przepisy liturgiczne wśród różnych funkcji (munus) liturgicznych, wymieniają m.in. wspomnianą służbę…
Dowiedz się więcej

Ceremoniarz – Sługa liturgii

W każdej liturgii Mszy św. oprócz duchownych wyższych święceń, może brać udział także ceremoniarz, który może, lecz nie musi być duchownym. Taka osoba powinna służyć przede wszystkim w katedrach i większych kościołach, aby święte obrzędy były wykonywane starannie i zgodnie z przepisami.Święty Paweł w Liście do Efezjan poleca, aby czynności kultyczne były sprawowane godnie i starannie (Ef 5, 19). Od najdawniejszych bowiem czasów Kościół polecał kapłanom troskę o sakrament, który sprawują.…
Dowiedz się więcej

Funkcje subdiakonów i duchownych niższych święceń w nowej liturgii mszalnej

Święcenia niższe i subdiakonat, wraz z ceremonią przygotowującą do przyjęcia tych stopni, zostały zreformowane w drugiej połowie 1972 r. Natomiast nowy mszał wydany przez Pawła VI (+1978), ujrzał światło dzienne w 1970 r. Zatem w okresie od 1970 r. do 1972 r., a więc przez około dwa lata duchowni niższych święceń oraz subdiakoni brali udział w zreformowanej liturgii. Natomiast dostosowywanie ich funkcji do reformowanej liturgii, rozpoczęło się już w 1965 r., kiedy to wydano pierwsze wytyczne względem…
Dowiedz się więcej

Funkcje subdiakonów i duchownych niższych święceń w starej liturgii mszalnej

Ostatnimi czasy na łamach tej strony ukazała się publikacja, nt. funkcji liturgicznych (munus), które pełnili duchowni święceń niższych i subdiakoni w nowej liturgii mszalnej między 1970 a 1972 r. Dzisiaj uwaga zostanie skupiona na tej samej tematyce, tyle że w innym przedziale czasowym. Warto zgłębić się bowiem we właściwe funkcje osób po tonsurze, ostiariuszy, lektorów, egzorcystów, akolitów i subdiakonów w dawnej liturgii mszalnej. Wszak do dziś te święcenia są udzielane we wspólnotach podległych niegdyś…
Dowiedz się więcej

Obrzęd błogosławieństwa osób wyznaczonych jednorazowo do pełnienia funkcji liturgicznych

Obrzęd błogosławieństwa osób wyznaczonych jednorazowo do pełnienia funkcji liturgicznych został zaczerpnięty z wydanych w 2012 r. ,,Obrzędów Błogosławieństw Służby Liturgicznej”. Jest on dostępny pod tym linkiem: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OSÓB WYZNACZONYCH JEDNORAZOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI LITURGICZNYCH.

Lekcja mszalna

Pierwszy artykuł z serii dotyczącej opisu pierwszej spośród dwóch głównych części liturgii (tj. obrzędów związanych z proklamacją słowa), dotyczy lekcji mszalnej. W Mszy św. sprawowanej według mszału z 1970 r. (wraz z jego wersjami typicznymi) w tygodniu występuje jedno czytanie, zaś w niedziele dwa. Najwięcej lekcji jest odczytywanych w liturgii Wigilii Paschalnej, gdyż minimalną ilością czytań są cztery, zaś maksymalną osiem. Natomiast w liturgii sprawowanej według ksiąg z z 1962 r. w liturgii…
Dowiedz się więcej

Funkcje wiernych świeckich w liturgii Mszy świętej

Poniższa publikacja dotyczyć będzie zagadnienia czynności, które wypełniają w zastępstwie akolitów wierni świeccy. Przedmiotem wyjścia rozważań autora będzie oczywiście  tekst Konstytucji o Liturgii Świętej, w której zostało napisane: ,,Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną”[1].Co prawda, już od 1588 roku świeccy mogą służyć przy ołtarzu, lecz dopiero od ponad pięćdziesięciu lat powierza się im ogrom funkcji, o których w renesansie nawet nie słyszano. Dlatego w tej publikacji zostaną…
Dowiedz się więcej

Posługa lektoratu i akolitatu po reformie święceń niższych i subdiakonatu

* UWAGA: TEKST ZOSTAŁY NAPISANY PRZED WPROWADZENIEM W ŻYCIE KOŚCIOŁA POSŁUGI KATECHISTY ORAZ RÓWNOLEGLE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE KOŚCIOŁA POSŁUG LEKTORATU I AKOLITATU DLA KOBIET * Posługa lektora jest najstarszym znanym urzędem w liturgii w Kościoła. Już św. Justyn w II. wzmiankuje, że któryś z wiernych odczytywał Pisma podczas niedzielnej celebracji[1]. Taką samą funkcję wykonują dzisiejsi ministranci czy nawet osoby z ludu, które…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę