Tag: Fuzja Mszałów

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

,,Okres, który nazywamy trydenckim, dobiegł końca” – O rycie rzymskim w przyszłości

Autorem tytułowego cytatu był kard. Lercaro (+1976), który po Soborze Watykańskim II stwierdził, że owoc reformy liturgicznej raz na zawsze zastąpi starą Mszę świętą[1]. Historia uczy jednak, że słowa purpurata się nie sprawdziły. Stara Msza św. przetrwała bowiem do dzisiaj. Sama bowiem Konstytucja o Liturgii Świętej ,,Sacrosanctum Concilium” w punkcie czwartym, stanowi:,,Sobór święty oświadcza, że Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki, chce je na przyszłość…
Dowiedz się więcej

Jak będzie wyglądała liturgia w przyszłości? Rozważania nad przyszłością rytu rzymskiego w oparciu o Konstytucję ,,Sacrosanctum Concilium” i jej późniejszą recepcję

Od ponad pięćdziesięciu lat w Kościele ma miejsce bezprecedensowe wydarzenie – w obrębie jednego rytu istnieją dwie jego formy. Dotychczas nic takiego nie miało nigdy miejsca. Ta sytuacja, która jest na swój sposób trudna sprawiła, że wierni zostali lekko podzieleni na tych, którzy biorą udział w jednej formie rytu rzymskiego oraz na tych, którzy biorą udział w drugiej formie rytu rzymskiego. Często teraz jedne środowiska uważają się za lepsze od drugich, a wielu ludzi…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę