Tag: II prefacja adwentowa

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

II prefacja adwentowa – Objaśnienie prefacji mszalnych

Embolizm prefacyjny jest tą częścią liturgii, która zawiera w sobie szczególny motyw dziękczynienia, zanoszony do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Często wierni nie zwracają na niego uwagi, co jest błędem, gdyż zawiera on w sobie ważne treści, które poniżej zostały przybliżone.Tekst polski:„Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta…
Dowiedz się więcej

Prefacje Mszału Kartuskiego – II Adwentowa

II PRAEFATIO ADVENTUSAdhibetur ut propria pro D. N. I. C. universorum RegeVere dignum et iustum est te, Deus, et cæléstia et terréna  collaudáre: per Christum Dóminum nostrum.Qui primo in humilitáte carnis advéniens, exspectatiónem sæculórum explévit.In consummatióne vero témporis rédiens, Rex glóriæ ómnia restaurábit.Unde, salutári tuo in gáudiis occurréntes, cum Angelis et Sanctis te laudámus, sine fine dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus…  

Przetłumacz stronę