Tag: Lekcja mszalna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wielki Post w duchu liturgii

Oto święty czas Wielkiego Postu – Dni zbawienne. Celem liturgii jest uwielbienie Boga, a następnie nasze cierpienie i umieranie z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli zmartwychwstać do nowego życia. Radość na Wielkanoc zależy od należycie i w duchu Kościoła odprawionego Wielkiego Postu. Na nic zewnętrzne praktyki, trzeba z głębin duszy zacząć odnowienie i tam przeżywać cierpienia Chrystusa; trzeba z Nim odbyć Drogę Krzyżową.,,Nie płaczcie nade mną, ale sami nad sobą…
Dowiedz się więcej

O Epistole, graduale, Ewangelii i Składzie Apostolskim

CZĘŚĆ DRUGAO ceremoniach i obrzędach Mszy ŚwiętejRozdział drugi – O Epistole, graduale, Ewangelii i Składzie ApostolskimPo kolekcie odczytuje się Epistołę, a więc lekcję wybraną z Listu któregoś Apostoła, albo inne Proroctwo, bądź Pisma Starego Testamentu. Początek, a więc jej ustanowienie, mimo że niektórzy przypisują je św. Hieronimy z listu do Papieża Damazego, to jednak dane wskazują na to, że powstanie tej części liturgii jest dawniejsze. Świadczy o tym już Dionizjusz Areopagita i Filon, którzy opisali za sprawą św. Marka Ewangelisty dzieje…
Dowiedz się więcej

Lekcja mszalna

Pierwszy artykuł z serii dotyczącej opisu pierwszej spośród dwóch głównych części liturgii (tj. obrzędów związanych z proklamacją słowa), dotyczy lekcji mszalnej. W Mszy św. sprawowanej według mszału z 1970 r. (wraz z jego wersjami typicznymi) w tygodniu występuje jedno czytanie, zaś w niedziele dwa. Najwięcej lekcji jest odczytywanych w liturgii Wigilii Paschalnej, gdyż minimalną ilością czytań są cztery, zaś maksymalną osiem. Natomiast w liturgii sprawowanej według ksiąg z z 1962 r. w liturgii…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę