Tag: Miejsce Mszy świętej

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

O miejscu Mszy świętej i o tym, jak wierni mają się z nim obchodzić (Cz. I. Rozdz III)

Trzeci tytuł [dzieła dotyczy] miejsca, w którym ta ofiara ma być odprawiona. Miejscem [Mszy św.] jest ołtarz kamienny i poświęcony jako własny warsztat tak świętobliwej sprawy, dla którego lepszej uczciwości i bezpieczeństwa (oraz też dla inszego nabożeństwa i ćwiczeń chrześcijańskich) bywa budowany, nadawany [i poświęcany] kościół, świątynia, miejsce modlitw i kaplica [w którym to pomieszczeniu ów ołtarz się znajduje]. To się odzwierciedla w przykładzie Patriarchy Jakuba […][1], który czyniąc drogę dla swego…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę