Tag: Missa I per annum

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Graduale Simplex – Missa I (Tempus per annum)

Graduał Zwykły to księga, która zawiera proste melodie gregoriańskie dla użytku mniejszych kościołów. Chcielibyśmy je Wam przybliżyć, dlatego właśnie nagraliśmy poszczególne melodie konkretnych Mszy św. z tej księgi. Poniżej przedstawiamy Wam nuty oraz nagranie śpiewów Mszy I w ciągu roku, którą można wykonywać w niedziele i dni powszednie Okresu Zwykłego.INTROITPSALM RESPONSORYJNYAKLAMACJA “ALLELUJA” Z WERSETEMPSALM ALLELUJATYCZNY*ANTYFONA NA OFIAROWANIEANTYFONA NA KOMUNIĘ* Można ją wykonać tylko wtedy, gdy liturgia posiada tylko jedno czytanie przed Ewangelią.Chcesz wiedzieć więcej?…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę